Despre Noi

Scopul crearii CCIRK:

1. Il reprezinta promovarea comertului, serviciilor si industriei celor doua state atat in relatii bilaterale, cat si in cele internationale si sprijinirea intereselor agentilor economici romani si kirghistanezi in raporturile cu autoritatile din tara si cu organismele specializate din strainatate.

2. In principal sunt desfasurate urmatoarele activitati:
    a) Sprijina dezvoltarea colaborarii comerciale si industriale a membrilor sai cu firme romanesti si kirghistaneze;
    b) Sprijina realizarea proiectelor de dezvoltare si cooperare economica;
    c) Desfasoara activitati de informare si documentare comerciala;
    d) Sprijina agentii economici pentru realizarea activitatilor comerciale de import-export;
    e) Sprijina activitatea de specializare profesionala a membrilor sai si a altor agenti economici, dupa caz, in functie de interesle asociatiei;
    f) Initiaza intalniri si contacte intre agenti economici romani si kirghistanezi, precum si forumuri de afaceri si alte intalniri ce pot dezvolta cooperarea intre cele doua tari;
    g) Sprijina organizarea de targuri si expozitii specializate;
    h) Promoveaza actiuni directe de dezvoltare a afacerilor pe cele doua piete, mediaza sprijin bancar pentru membrii sai, cat si pentru alti agenti economici interesati la cerere;
    i) Atragerea investitorilor strategici si potentiali din Kirgistan sa investeasca in Romania;
    j) Editeaza publicatii de informare si de reclama;
    k) Informeaza firmele din Kirghistan si/ sau Romania asupra posibilitatilor de export, import si cooperare;

In vederea realizarii scopului pentru care a fost infiintata si a indeplinirii actiunilor pe care le initiaza, CCIRK va colabora cu organele centrale si locale ale administratiei de stat, cu camere de comert nationale si teritoriale din amble tari si cu alte institutii sau organizatii non-guvernamentale.

 

Obiectivele CCIRK:

• orientarea, formarea si specializarea profesionala a membrilor Camerei si a altor agenti economici, dupa caz, în functie de cerintele pietei din România si Kirgistan si în raport de interesele acestora;
• urmarirea îndeaproape a legislatiei în domeniul comercial, economic si financiar, precum si cea privind conditiile de munca în vigoare în România, împreuna cu modificarile survenite, urmarirea acordurilor si protocoalelor semnate între Kirgistan si România în domeniul comercial, economic si financiar, bazate pe avantaj si echilibru reciproc, le traduce si le comunica membrilor sai;
• reprezentarea, promovarea, sustinerea si apararea intereselor economice, comerciale, tehnice sau de alta natura ale membrilor sai;
• acordarea de consultanta si asistenta de specialitate membrilor CCIRK, altor agenti economici si persoanelor fizice interesate sa constituie societati comerciale mixte ori alte forme de asociere;
• desfasurarea unei game multiple de activitati complexe de informare si documentare comerciala, marketing industrial si comercial, sondaje de piata etc;
• editarea si difuzarea în nume propriu, sau al membrilor Camerei de cataloage, buletine, îndrumare de specialitate, prospecte, pliante, brosuri si alte asemenea publicatii cu caracter tehnic, comercial si publicitar, pe suport material sau informatic;