Structura si Membri

Membrii CCIRK pot fi persoane fizice sau persoane juridice care sunt de accord cu scopul si obiectivele acesteia. Poate deveni membru al CCIRK orice persoana care:
    a) ii recunoaste statutul;
    b) desfasoara in mod direct o activitate economica in Romania sau in Kirgistan;
    c) achita taxa de inscriere;

Organele de conducere sunt:
    a) Adunarea Generala (jumatate plus unu)
    b) Consiliul Director:
        √ Presedinte
        √ Vicepresedinte
        √ Secretar General
        √ Doi membrii

Cenzorul este organul de control al asociatiei.

Structura:
    1) Presedinte - Pocropivnii Bogdan
    2) Vicepresedinte – Paduraru Bogdan
    3) Vicepresedinte – Sucevan Ilie